Մեր մասին / Ղեկավարություն / Գիտխորհուրդ /


ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 2018-2019 ուսումնական տարի

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
2018-2019 ուսումնական տարի

1.Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի- մ.գ.թ., դոցենտ,   պրոֆեսոր,  ՄՄՀ ռեկտոր

 1. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի- ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր , մեթոդմիավորման նախագահ

3.Բաբայան Ղարիբ Միքայելի - փ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր,  գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

4.Հայրապետյան Էլեոնորա Արմենակի- մ.գ.թ., դոցենտ, ուսումնական գծով պրոռեկտոր

5.Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի –պ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, Լրատուի գլխավոր խմբագիր

6.Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի-վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր

7.Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի - հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

8.Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի- - իրավաբանական ֆակուլտետի

դեկան,մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ

9.Առստամյան Վիկտորիա Յուրիի- տնտեսագիտության,կառավարում և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆակուլտետների դեկան

10.Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական  մասի վարիչ

11.Առուշանյան Իվետտա Իվանի- կադրերի բաժնի պետ

12.Դավթյան Նոննա Ռաֆիկի - բ.գ.թ., հայոց լեզվի  և գրականության ամբիոնի վարիչ

13.Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի- ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ

14.Սաֆարյան Ագատա Վլադիմիրի -օտար լեզուների ամբիոնի վարիճ

15.Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի- մ.գ.թ.,մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

16.Հարությունյան Իրենա Վազգենի- տ.գ.թ., դոցենտ,տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչ

17.Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի – իրավագիտության ամբիոնի վարիչ

18.Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի- պ.գ.թ., դոցենտ, պատւմոթյան  ամբիոնի վարիչ

19.Թադևոսյան  Սլավիկ  Տիգրանի – մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

20.Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լ. և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր

21.Անդրյան Ռոմելլա Լևոնի- գրադարանի վարիչ

22.Ավանեսով Հովիկ Սերժի  - կովկասագիտական կենտրոնի գիտ.աշխատող

23.Դավթյան Նոննա Ռաֆիկի  - գիտ.քարտուղար, հայոց լեզվի և գրականության  ամբիոնի բ.գ.թ.

 

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 2016-2017 ուսումնական տարի

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
2016-2017 ուսումնական տարի
 
 1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի- մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր,  ՄՄՀ ռեկտոր
 2. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի- ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր , միջազգային կրթական կենտրոնի տնօրեն
 3. Բաբայան Ղարիբ Միքայելի - փ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, ուսումնական, գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր
 4. Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի –պ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, <<Լրատու>> գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուի գլխավոր խմբագիր
 5. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի-վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր
 6. Բախշիյան Լուսինե Յուրիի- ՄՄՀ-ի դոցենտ, հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
 7. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի- իրավաբանական ֆակուլտետի, տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան,մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, ՄՄՀ դոցենտ
 8. Ավանեսյան Սվետլանա Գուրգենի- գլխավոր հաշվապահ
 9. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական մասի վարիչ
 10. Առուշանյան Իվետտա Իվանի- կադրերի բաժնի պետ
 11. Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի- հայոց լեզվի  և գրականության ամբիոնի վարիչ
 12. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի- ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
 13. Սաֆարյան Ագատա Վլադիմիրի-օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 14. Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի- մ.գ.թ.,մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
 15. Առստամյան Վիկտորյա Յուրիի- տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչ
 16. Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի – իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
 17. Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի- պ.գ.թ., դոցենտ, պատմության ամբիոնի վարիչ
 18. Թադևոսյան Սլավիկ  Տիգրանի – մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
 19. Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
 20. Ավշարյան Սուսաննա Պավելի – պատմության ամբիոնի դասախոս
 21. Անդրյան Ռոմելլա Լևոնի- գրադարանի վարիչ
 22. Ավանեսով Հովիկ Սերժի  - ուսանողական գիտական ընկերության  նախագահ
 23. Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի - գիտ.քարտուղար, հայոց լեզվի և գրակ ամբիոնի ավագ դասախոս
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

Քննարկվել և ընդունվել է ՄՄՀ գիտխորհրդում
(արձանագր. թիվ _40_ «21» փետրվարի 2013 թ.)