Մեր մասին / Ղեկավարություն / Գիտխորհուրդ /


ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 2016-2017 ուսումնական տարի

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ
2016-2017 ուսումնական տարի
 
 1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի- մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր,  ՄՄՀ ռեկտոր
 2. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի- ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր , միջազգային կրթական կենտրոնի տնօրեն
 3. Բաբայան Ղարիբ Միքայելի - փ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, ուսումնական, գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր
 4. Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի –պ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, <<Լրատու>> գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուի գլխավոր խմբագիր
 5. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի-վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր
 6. Բախշիյան Լուսինե Յուրիի- ՄՄՀ-ի դոցենտ, հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
 7. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի- իրավաբանական ֆակուլտետի, տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան,մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, ՄՄՀ դոցենտ
 8. Ավանեսյան Սվետլանա Գուրգենի- գլխավոր հաշվապահ
 9. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական մասի վարիչ
 10. Առուշանյան Իվետտա Իվանի- կադրերի բաժնի պետ
 11. Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի- հայոց լեզվի  և գրականության ամբիոնի վարիչ
 12. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի- ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
 13. Սաֆարյան Ագատա Վլադիմիրի-օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
 14. Պետրոսյան Աննա Ալեքսանդրի- մ.գ.թ.,մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
 15. Առստամյան Վիկտորյա Յուրիի- տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչ
 16. Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի – իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
 17. Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի- պ.գ.թ., դոցենտ, պատմության ամբիոնի վարիչ
 18. Թադևոսյան Սլավիկ  Տիգրանի – մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
 19. Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
 20. Ավշարյան Սուսաննա Պավելի – պատմության ամբիոնի դասախոս
 21. Անդրյան Ռոմելլա Լևոնի- գրադարանի վարիչ
 22. Ավանեսով Հովիկ Սերժի  - ուսանողական գիտական ընկերության  նախագահ
 23. Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի - գիտ.քարտուղար, հայոց լեզվի և գրակ ամբիոնի ավագ դասախոս
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

Քննարկվել և ընդունվել է ՄՄՀ գիտխորհրդում
(արձանագր. թիվ _40_ «21» փետրվարի 2013 թ.)