Մեր մասին / Ղեկավարություն / Ռեկտորատ /


2018-2019 ուսումնական տարվա համար ռեկտորատի կազմը

2018-2019 ուսումնական տարվա համար ռեկտորատի կազմը

1.Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի - ռեկտոր

2.Բաբայան Ղարիբ Միքայելի - գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր

3.Հայրապետյան Էլեոնորա Արմենակի - ուսումնական  գծով պրոռեկտոր

4.Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի - ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, մեթոդմիավորման նախագահ

5.Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի - վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր

6.Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի - հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

7.Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական  մասի վարիչ

8.Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի - իրավաբանական  ֆակուլտետի դեկան, մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ

9.Առստամյան Վիկտորիա Յուրիի - տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան

10.Առուշանյան Իվետտա Իվանի - կադրերի բաժնի պետ

11.Դավթյան Նոննա Ռաֆիկի - գիտքարտուղար

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԸ 2016-2017 ուսումնական տարի

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ԿԱԶՄԸ
2016-2017 ուսումնական տարի

                                                                                          

  1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի- ռեկտոր, մ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր
  2. Բաբայան Ղարիբ Միքայելի – ուսումնական, գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, փ.գ.թ, դոցենտ, ՄՄՀ պրոֆեսոր
  3. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի-վարչատնտեսական գծով պրոռեկտոր
  4. Բախշիյան Լուսինե Յուրիի- հումանիտար ֆակուլտետի դեկան, ՄՄՀ դոցենտ
  5. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի- իրավաբանական ֆակուլտետի, տնտեսագիտության, կառավարման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան,մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, ՄՄհ դոցենտ
  6. Ավանեսյան Սվետլանա Գուրգենի- գլխավոր հաշվապահ
  7. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական մասի վարիչ
  8. Առուշանյան Իվետտա Իվանի- կադրերի բաժնի պետ
  9. Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի-գիտական քարտուղար