Կառուցվածք / Ֆակուլտետներ / Իրավաբանական /


Իրավաբանական ֆակուլտետ

Դեկան`Ալվինա Վալերիի Ներսեսյան                                                                                                 

ՄՄՀ դոցենտ

Ֆակուլտետը կազմավորվել է 2008թ.:  Ֆակուլտետում ուսումնագիտական գործընթացը  կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտությունների  ուղղությամբ.

  • Իրավագիտություն
  • Պատմություն 
  • Կովկասագիտություն
Ֆակուլտետում սովորում են 150 ուսանողներ:
Կազմակերպվում են գիտական սեմինարներ, բանավեճեր, հանդիպումներ պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների հետ: Ուսանողները մասնակցում են մասնագիտական մրցաշարերին, մշակութային, կրթական միջոցառումներին: