Կառուցվածք / Ֆակուլտետներ / Տնտեսագիտության, կառավարման և ԻՏ /


Տնտեսագիտության, կառավարման և ԻՏ

Դեկան`  Վ.Յու. Առստամյան                                                                            

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Տնտեսագիտության, կառավարման և ԻՏ ֆակուլտետը կազմավորվել է 2004 թվականին, որպես դեկանի նշանակվել է Ա.Ջ. Սարգսյանը, իսկ 2015 թ. դեկանի պաշտոնակատար է նշանակվել Ս.Տ. Թադևոսյանը, ապա 2016թ. դեկանի պաշտոնը վարել է Ա.Վ. Ներսիսյանը: 2017 թվականից դեկանի պաշտոնում է աշխատում Վ.Յու. Առստամյանը:

Ֆակուլտետում ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 3 տարի:

Բակալավրիատի ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնագետներ են պատրաստվում հետևյալ ուղղություններով

  • Կառավարում
  • Տեղեկատվական համակարգեր
  • Ինֆորմատիկա
  • Տնտեսագիտության տեսություն

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը ԱՀ-ում առաջին բուհն է, որտեղ սկսել են մասնագետներ պատրաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում:

Ֆակուլտետի ուսանողները համապատասխան գիտելիքներ են ստանում երկրի տնտեսական զարգացման օրենքների ու օրինաչափությունների, շուկայական հարաբերությունների, աշխատաշուկայի ձևավորման պայմանների ու մրցակցության ապահովման և այլնի մասին:

«Կառավարում» մասնագիտությամբ ուսանողները դիպլոմներին կից ստանում են նաև սպասարկման ոլորտի կառավարչի հավաստագրեր:

Բակալավրիատի ուսումնական ծրագրում նախատեսվում է անգլերեն լեզվի խորացված ուսուցում/4 տարի/:

Արտադրական փորձուսուցումն ուսանողներն համապատասխանաբար անց են կացնում բանկերում, կառավարության տարբեր օղակներում, բջջային կապի օպերատորների ընկերություններում, IT ոլորտում աշխատող տարբեր կազմակերպություններում, առևտրական կենտրոններում, տուրիստական գործակալություններում, սրճարաններում, հյուրանոցներում և այլուր:

Ֆակուլտետում սովորում են 148 ուսանողներ:

Ֆակուլտետը իր առաջ նպատակ է դրել պատրաստել՝

մասնագետներ ովքեր հմտորեն կլուծեն ձեռնարկության կառավարմանն առնչվող համալիր խնդիրները:

ՏՀ և ՏՏ տարբեր ոլորտների ծրագրավորողներ, ցանցային և համակարգչային ադմինիստրատորներ, տվյալների բազաների մշակող և սպասարկող, ինֆորմացիայի անվտանգության և պաշտպանության բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին: