Կառուցվածք / Ամբիոններ / Օտար լեզուների /


Օտար լեզուների ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել է 2003թ.:                                                                                        

Հիմնադրման պահից ամբիոնը գլխավորել է մ.գ.թ. Ռ.Ս. Պետրոսյանը:
Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է ՄՄՀ դոցենտ Ա.Վ. Սաֆարյանը:
 Ամբիոնում աշխատում են 10 դասախոսներ:
Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` «Օտար լեզուների ուսուցումը երկլեզվյան հիմքի վրա»:
Տեխնիկական միջոցների առկայությունը և մուլտիմեդիայի տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում նպաստում է օտար լեզուների դյուրին յուրացմանը: Ամբիոնի շրջանավարտները աշխատում են հանրապետության դպրոցներում, տուրիստական գործակալություններում:
Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է դպրոցների հետ, պարբերաբար կազմակերպվում են կրթամշակութային համատեղ միջոցառումներ: