Կառուցվածք / Ամբիոններ / Մաթեմատիկայի /


Մաթեմատիկայի ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.: Ամբիոնի գործունեությունը հիմնադրման պահից  ղեկավարել էր  տ.գ.թ. Ա.Ա. Ներսիսյանը               

Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է ՄՄՀ դոցենտ Ս.Տ. Թադևոսյանը:

Ամբիոնում աշխատում են 6 դասախոսներ:

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` «Մաթեմատիկայի դասավանդման առանձնահատկություները դպրոցում»

Ամբիոնը իրականացնում է ընդհանուր կրթական գործունեություն: