Կառուցվածք / Ամբիոններ / Տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի /


Տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Տնտեսագիտության, կառավարման և ՏՀ ամբիոնը կազմավորվել է 2002-2004թթ., ամբիոնը ղեկավարել է  Շ.Շ. Ասրյանը:
2004-2007թթ. ամբիոնի վարիչ էր Ժ.Բ.Մելքումյանը: 2007-2018թթ. ամբիոնը ղեկավարել է Վ.Յու Առստամյանը: 2018թ. սեպտեմբերից ամբիոնի վարիչ է հանդիսանում Ի.Վ.Հարությունյանը:
Ամբիոնում աշխատում են 15 դասախոսներ:
Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունն է` «ԼՂԻՄ պլանային և ԱՀ շուկայական տնտեսությունների համեմատական վերլուծությունը»:
Ամբիոնի ուսումնամեթոդական ու գիտահետազոտական աշխատանքները ուղղված են բարձր որակավորմամբ  մասնագետների պատրաստմանը, ովքեր ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջները ընկալելու և լուծելու ունակ կլինեն:
Ամբիոնի շրջանավարտները ունեն գործունեության մեծ հնարավորություններ: Նրանք կարող են աշխատել տարբեր վարչական կառույցներում, հարկային ծառայություններում, բանկերում, կենսաթոշակային հիմնադրամում, ինչպես նաև մանր ու միջին բիզնես իրականացնող կազմակերպություններում:
Մշտապես կատարելագործվում է ամբիոնի դասախոսական կազմի պատրաստականության մակարդակը` համընթաց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անընդհատական զարգացման ու նորագույն նվաճումների: 
Ամբիոնը սպասարկում է նաև մնացած մասնագիտություններին: II կուրսի II կիսամյակում ուսանողները, «Համակարգչային գործ» առարկայից բարեհաջող հանձնելով դասընթացը, ստանում են համակարգչի օպերատորի հավաստագիր:
Ամբիոնի դասախոսները կազմակերպում են նաև համակարգչային գործի ուսուցման դասընթացներ բոլոր կամեցողների համար:
Համալսարանի ՏՏԿ ամբիոնի դասախոսներն ուսանողների հետ իրականացնում են իրենց գիտահետազոտական աշխատանքների ալգորիթմների որոշ մոդուլներ: