Կառուցվածք / Ամբիոններ / Տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի /


Տնտեսագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել  է 2002թ.:  Ամբիոնի գործունեությունը հիմնադրման պահից ղեկավարել էր տ.գ.թ. Շ.Շ. Ասրյանը:  
Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է ՄՄՀ դոցենտ Վ.Յու. Առստամյանը: Ամբիոնում աշխատում են 14 դասախոսներ:
Ամբիոնի գիտական հետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունն է` «Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ներդրմամբ ապահովել ԼՂՀ տնտեսական զարգացումը»:
Ամբիոնի ուսումնամեթոդական ու գիտահետազոտական աշխատանքները  ուղղված են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստմանը, ովքեր ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջները ընկալելու և լուծելու ունակ կլինեն:
Ամբիոնի շրջանավարտները ունեն գործունեության մեծ հնարավորություններ: Նրանք կարող են աշխատել տարբեր վարչական կառույցներում, հարկային ծառայություններում, բանկերում, կենսաթոշակային հիմնադրամում, ինչպես նաև մանր ու միջին բիզնես իրականացնող կազմակերպություններում:
Մշտապես կատարելագործվում է ամբիոնի դասախոսական կազմի պատրաստականության մակարդակը` հընթացս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անընդհատական  զարգացման ու նորագույն նվաճումների:

 II կուրսի II կիսամյակում ուսանողները, «Համակարգչային գործ» առարկայից բարեհաջող հանձնելով դասընթացը, ստանում են համակարգչի օպերատորի (Windows, OC, MS Office, Internet) հավաստագիր:
Համալսարանը նաև համակարգչային գործի ուսուցման երկամյա և միամյա դասընթացներ է կազմակերպում բոլոր կամեցողների համար: