Գիտություն / Լրատու /


ՑՈՒՑԱԿ այն հիմնարկների, որոնց ուղարկվում է «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածուն 17-04-2019

ՑՈՒՑԱԿ

այն հիմնարկների, որոնց ուղարկվում է «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածուն

ԿԱՐԳ 01-12-2018

ԿԱՐԳ
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՄԱՆ
 

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2018 27-08-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2018 

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2017 30-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2017

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2016 30-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2016

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2015 29-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2015

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՂ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 02-01-2018

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ