Գիտություն / Լրատու /


ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2018 27-08-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2018 ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2018 27-08-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2018

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2017 30-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2017

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2016 30-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2016

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒ 2015 29-05-2018

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2015

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 03-02-2017

 ՄՄՀ-ում հրատարակվող «Լրատու» հանդեսն ունի մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն և իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, տնտեսագիտություն: