Գիտություն / Լրատու /


ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 03-02-2017

 ՄՄՀ-ում հրատարակվող «Լրատու» հանդեսն ունի մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն և իրավագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, տնտեսագիտություն: