ՈւսLife / Ուսխորհուրդ /


ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 15-06-2016

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

Քննարկվել և ընդունվել է ՄՄՀ գիտխորհրդում
(արձանագր. թիվ _40_ «21» փետրվարի 2013 թ.)