Մեր մասին / Կանոնադրություն /ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՊԵՏՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

Քննարկվել և ընդունվել է ՄՄՀ գիտխորհրդում
(արձանագր. թիվ _40_ «21» փետրվարի 2013 թ.)