ՄՄՀ «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուն /2019-1/21// կրկին ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում է:

01-07-2019


ՄՄՀ «Լրատու» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուն /2019-1/21// կրկին ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԲՈԿ-ի համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցանկում է: Երկրորդ համարը լույս կտեսնի 2019 թ. դեկտեմբերին :