Փետրվարի 18-ին Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում տեղի ունեցավ հոգեբանամանկավարժական թեմաներով գիտապրակտիկ խորհրդակցություն

18-02-2017


Փետրվարի 18-ին  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում տեղի ունեցավ հոգեբանամանկավարժական  թեմաներով գիտապրակտիկ խորհրդակցություն՝  նվիրված  Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի հիմնադրման 20-ամյակին:  Քննարկվող թեմաներն էին.

  • 6-7 տարեկան դպրոցականների հոգեբանական առանձնահատկությունները
  • Ուսուցման մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառումը դասգործընթացում

      
Հոգեբանամանկավարժական  թեմաներով գիտապրակտիկ խորհրդակցության նպատակն էր ապահովվել դպրոց-բուհ կապը և զինել ուսուցիչներին տեսական գիտելիքներով:
                          
Խորհրդակցությանը ներկա էին նաև բոլոր դպրոցների դասվարները: